HEM OM ELLIS ISLAND EMIGRATION SLÄKTFORSKNING NEW YORK GUIDE In English
Ellis Island Immigrationsstation utanför New York (Manhattan)
 Välj ur menyn:
Ellis Island i årtal
Ansökningsprocessen
  Att anlända
  Läkarkontroll
  Förhör
  Att lämna Ellis Isl.
Att besöka området
Karantänöar
Karta över Ellis Island i New Yorks Hamn. Klicka här!
Ellis Island Karta
Med Google Maps kan du zooma in dig på Ellis Island. Klicka på bilden (du kommer då vidare till Google Maps) och zooma in så långt du kan och byt sedan till Satelliteläge - då kommer du se exakt hur det ser ut uppifrån.
 
 

Ellis Island i årtal


Här följer historiska årtal om Ellis Island.


1630 - Kolonialstyret, Nya Amsterdam köpte området i övre New York-viken, nära New Jersey strand. Indianerna kallade ön måsön pga att dessa fåglar var de enda invånarna vid denna tid. De holländska nybyggarna kallade ön ostronön, pga att ön omgavs av ostron. Ön nådde knappt över ytan när det var högvatten.

1760 - Efter 1760-talet fick den namnet Galgön, pga att några pirater hängdes på ön i dess buskiga träd.

1776 - Vid Amerikas revolution, ägdes ön av en köpman från New York, Samuel Ellis. Han var även ägare av en liten krog som fanns på ön där fiskare höll till.

1808 - Arvingarna till Samuel Ellis sålde ön till New Yorks stat. Ön behöll namnet Ellis Island. Senare samma år såldes ön till regeringen för 10.000$.

1812 - Kort tid innan kriget 1812, uppfördes en uppsättning av 20 kanoner, ett magasin fyllt med krut och en kasern på ön.

1834 - Enligt ett avtal blev Ellis Island och grannön Bedloe´s ön (senare kallad Liberty Island, där idag Frihetsgudinnan står) en del av New York stat. Ellis Island fortsatte att tjäna som ett lager fram till 1890. Närliggande boplatser Jersey stad, Manhattan och Brooklyn var oroliga i flera år att krutförråden på Ellis Island skulle explodera.

Castle Garden1855 - 1890 - Den första mottagningsstationen för immigranter startades av staden New York den 1 augusti 1855, och placerades i Castle Garden (idag kallat Castle Clinton National Monument), längst ner på Manhattans södra ände. Castle Garden användes t.o.m 18 april 1890, då mottagningen flyttades över till Barge Island, på Manhattans sydöstra del, under tiden man byggde de första husen på Ellis Island. (Innan mottagningsstationen öppnades 1855 anlände immigranterna direkt in till Manhattans olika hamnar utan någon kontroll. De som anlände efter 1820 togs upp på passagerarlistor.)

1890 - Staten lämnade över immigrantkontrollen till den lokala regeringen. USA:s kongress anvisade 75.000$ till att bygga den första lokala immigrationsstationen på Ellis Island. Brunnar grävdes och ön fylldes med slaggprodukter från olika fartygslaster och från utbyggnaden av tunnelbanorna i stan. Detta gjorde att öns storlek fördubblades. Barge Island användes mellan 19 april 1890 och 31 dec 1891. Under 1891 var det 405.664 immigranter som hanterades vid detta kontor.

Ellis Island01 Jan 1892 - Öppnades Ellis Island immigrationsstation. Den första immigranten som anlände till ön var "den 15 åriga irländska flickan med de rosa färgade kinderna", Annie Moore. Hon kom med sina två yngre bröder för att förenas med sina föräldrar i New York stad. Första dagen anlände tre stora fartyg och 700 immigranter passerade genom Ellis Island. Detta första året passerade nästan 450.000 immigranter ön.

15 Juni 1897 - Härjade en ofantlig brand på Ellis Island. Byggnaderna som var gjorda
av trä förstördes totalt, troligen var det feldragningar av kablar som utlöste branden. Fem år hade gått och under dessa år hade ca 1.5 miljoner immigranter hanterats på ön. Immigrationskontoret på Barge Island fick åter öppnas under tiden man byggde nya byggnader på Ellis Island.


Immigrants


17 Dec 1900 - Öppnades dagens huvudbyggnad, den imponerande franska renässansbyggnaden i rött tegel med kalksten. Den kostade ca 1,5 miljon$ och var designad för att hantera 5.000 immigranter per dag. Ön byggdes hela tiden ut med mer landfyllnad av olika slag, ombyggnation och nya konstruktioner.

1907 - Året då flest immigranter anlände till ön, ca 1.004 756. Dagen det kom flest var
17 April, 11.747 st.


1908 - Baggage och sovsalen var klara och kapaciteten på sjukhuset fördubblades. En matsal byggdes på toppen av köks- och tvättbyggnaden.

30 Juli 1916 - En explosion förstörde åter igen byggnader på ön. Troligen var det tyska
sabotörer som genomförde dådet. Byggnaderna restaurerades igen och en imponerande reparation blev det nya taket på Great Hall, ett valv konstruerat av bröderna Guastavino.


1917 - När USA gick med i 1:a världskriget användes Ellis Island till att spärra in tyska sjömän som låg ankrade med sina skepp i New Yorks hamn. Alla personer som även misstänktes för fientlig inblandning i hela USA fördes till Ellis Island.

1918-19 - USA armé och flotta tog över Ellis Island för att användas till behandling av sjuka och sårade soldater. Under kriget skärpte man reglerna för immigration och avslog fler ansökningar, immigrationen minskade från 178.416 (1915) till bara 28.867 (1918).

Ellis Island1921 - Immigrationen levde upp igen och 560.971 immigranter passerade via Ellis Island. Den första kvoteringslagen för invandring startade och detta komplicerade så klart invandringsreglerna och administrationen kring detta på Ellis Island. Kvoteringen innebar följande: den totala siffran per resp. nationalitet från Europa fick inte under samma år överstiga 3% av den totala siffran för utlandsfödda personer från respektive nationalitet som levde i USA 1910. Den totala siffran för immigranter fick inte överstiga 358.000.

1924 - Detta året skärptes reglerna ytterligare, man ändrade kvoteringslagen till att
gälla antal räknade personer från år 1890 istället för 1910. Den totala siffran var
ca 164.000. Detta markerade slutet på den stora immigrationen till USA. Lagen innebar även att man fr.o.m nu skulle söka hemifrån resp land innan man reste till USA. Detta innebar en förändring för Ellis Island. Till att ha varit en immigranthanteringsstation blev ön nu en uppsamlingsplats för personer som hade försökt att komma in i USA olagligt och de hölls även där innan de skickades tillbaka till sitt hemland. Byggnaderna på Ellis Island började nu att bli oanvända och inte reparerade.


1930 - Ellis Island fick medel för att bygga ut ön ytterligare och man byggde nya stora områden där man kunde spela bollsporter och man byggde även trädgårdar.

1938-1945 - Efter det att USA deltar i 2 världskriget from Dec 1941, blir Ellis Island först och främst en uppsamlingsplats för utländska fiender. Fram tills 1946 uppehöll sig ca 7.000 fiender och medborgare från främst, Tyskland, Italien och Japan på Ellis Island. Ön hade inte tillräckligt med rum för alla så vissa fick flytta in till Manhattan. Ellis Island användes även under denna tid som sjukhus för återvändande skadade soldater och även som träningsläger för flottan. Här tränades ca 60.000 män.

1946 - Ellis Island forsatte att vara en plats dit man förde personer som man ville utreda lite grundligare om varför de var i USA.

1950 - En kort intensiv period inträffade på Ellis Island detta år. Detta året skapades lagen "The Internal Security Act of 1950" - även kallad "McCarran Act" eller antikommunistlagen. Lagen uteslöt de som hade varit medlemmar i kommunist- eller facistorganisationer. Ombyggnader och reparationer blev utförda på en del byggnader för att kunna ta hand om de personer som hölls där, en gång hölls där ca 1.500 personer vid samma tillfälle.

1952 - Immigrationslagarna skärptes ytterligare och även hur man behandlade personer
på institutioner av olika slag. Detta gjorde att antalet kvarhållna på Ellis Island minskade till under 30 personer.


Nov 1954 - Ellis Island stängs och kvar står 33 byggnader.

1954-65 - Ellis Island tillhörde under denna tiden "the General Services Administration".

President Lyndon B Johnson11 Maj 1965 - President Lyndon B. Johnson tillkännager att Ellis Island skall tillhöra samma del som Frihetsgudinnan "Statue of Liberty National Monument". Detta gjorde att även Ellis Island kom att tillhöra "the National Park Service".

President Lyndon B. Johnson säger i sitt tal 11 maj 1965:
"Between 1892 and 1920, sixteen million immigrants entered America through the open doors of Ellis Island. These men, women and children from many lands enriched the American melting pot. They made us not merely a nation, but a nation of nations."

1976 - Ellis Island öppnades första gången för offentliga besök. Guidade visningar på ca 60 minuter i huvudbyggnaden genomfördes. Detta år besöktes ön av ca 50.000 personer.

Immigrants


1984 - Besöksantalet hade ökat till ca 70.000 personer per år. I och med detta planerade man restaurering av byggnaderna på ön. Lee A. Iacocca (ansvarig för Statue of Liberty-Ellis Island Foundation, Inc.) började att samla in bidrag från olika håll såsom privata personer, företag, föreningar etc. Även i samarbete med "the National Park Service" fick man tillgång till personer som kunde arbeta på ön.

Ellis Island museum10 Sept 1990 - Ellis Island öppnar som immigrantmuseum. Detta var första gången man fick se muren med ett flertal immigrantnamn ingraverade. Muren kallas "Wall of Honor" (Fritt översatt: Hedersmuren). Här kunde man se flera namn på immigranter som har kommit till Ellis Island. Detta är världens största mur med ingraverade namn. Här kan man även idag få ingraverat en anfader för eftervärlden att beskåda.

17 April 2001 - Öppnar "The American Family Immigration History Center". Här kan
man söka efter sina anfäder bland olika dokument. Hemsidan www.ellisisland.org öppnades också och här kan ni söka efter era anfäder som anlände till Amerika via Ellis Island och skriva ut dokument på ex. passagerarlistor etc. Ni kan söka på fler än 25 miljoner passagerare och även personer som arbetade på skeppen som anlände till Ellis Island mellan 1892 - 1924. Databasen har haft ca 7 miljarder besökare sedan starten 2001.


Källa: The Statue of Liberty-Ellis Island Foundation
 
Om Ellis Island Om Ellis Island
Emigrationen Emigrationen
Släktforskning Släktforskning
New York Guide New York Guide
Boka hotell i New York Boka Hotell
New York Flyg Boka Flyg
 
Dagens namn:
Släktforska med Ancestry.com

Böcker
Släktforska steg för steg.
Släktforska
steg för steg:

Lär dig släktforska med hjälp av
denna bok...
Språk: Svenska
Adlibris.com - Nordens störsa bokhandel
Böcker om:
Släktforskning
Ellis Island
Göteborg
Släktband - Sveriges Radios program om släktforskning - läs mer om programmet här!
Hitta kärleken med tillsammans.se
Hitta singelresor
Dejting för dig 50 plus
Drömmen om Amerika
DNA-test via ancestryDNA
OM ELLIS ISLAND | EMIGRATION | SLÄKTFORSKNING | NEW YORK GUIDE | OM OSS
2006 © ellisisland.se - Din guide till Ellis Island och New York.  Sekretesspolicy  Foto: Annika och Helen Larsson (om oss)
Avfotograferade foton © The Statue of Liberty-Ellis Island Foundation, Inc. webdesign: Kangaroo Design
 
Stadsguider:  New York | Göteborg | Las Vegas | London | Rom | Paris | Stockholm | Barcelona | San Francisco | Los Angeles | Sydney
Länkar vi tycker om:  Ellis Island Foundation | Save Ellis Island | Populär Historia | Svensk Historia | Las Vegas | Travelpix